Om forbedre.no

forbedre.no er et enkelt, kraftig og genialt verktøy til bruk i kontinuerlige forbedringsprosesser.
Portalen forbedre.no gir firmaer og organisasjoner mulighet for å gjennomføre alle typer spørreundersøkelser via internett. Innsamling av data som er basert på fakta, er viktig for å fatte beslutninger. Det er lagt vekt på at det skal være et enkelt system, som på en enkel og lettfattelig måte skal gi brukerne mulighet til å gjennomføre spørreundersøkelser. Systemet utvikles og driftes av:
Jon Ivar Kleveland
Postadresse: Kopparleden 6355, 2555 Tufsingdalen

Kontaktperson:
Jon Ivar Kleveland
E-post: jon.ivar.kleveland@forbedre.no
Tlf: 4151 9999