Velkommen til Forbedre.no

 

Forbedringsprosesser er avgjørende for suksess!

forbedre.no tilbyr en enkel og effektiv metode for kontinuerlig å overvåke forbedring av prestasjoner. For å sikre egen prestasjon og kundens tilfredshet må forbedringsprosesser etableres. Disse dokumenteres og måles. Et vesentlig element i denne sammenheng er innsamling av fakta. Enklest gjøres dette med tilfredshetsundersøkelser og internett. Denne type undersøkelser benyttes blant annet til:

- Kundeundersøkelser
- Evaluere entreprenører / underentreprenører
- Forbedringsprosesser
- Kvalitetsprosesser NS-EN ISO 9004 (dokumentasjon av bl.a. kunde- og ansattetilfredshet)
- Prosjekt evalueringer
- Produkt tilfredshetsundersøkelser
- Markedsundersøkelser
- Leverandørevalueringer
- Ansattes trivsel i egen bedrift